Zorganizovanie poslednej rozlúčky na jednom mieste!

Pri úmrtí príbuzného sme pre Vás v našej firme k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. Vieme sa postarať o všetky náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť. Samozrejme, ide o veľmi individuálnu záležitosť a každý klient má svoje vlastné predstavy a požiadavky, ktorým sa prirodzene snažíme vždy prispôsobiť. Pripravíme dôstojnú rozlúčku za prijateľnú cenu. Najjednoduchším spôsobom, akým môžeme pozostalým pomôcť, je odbremeniť ich od časovo náročného vybavovania obradu a dokladov potrebných k nemu. Vybavíme za Vás všetky potrebné náležitosti bez nutnosti navštívenia inej inštitúcie.

Všetky dokumenty ako je úmrtný list, listy o prehliadke potrebné k pochovaniu, žiadosť o príspevok na pohreb… všetko vybavíte u nás.

Rakvy, kríže, kvetinová výzdoba

Priamo v sídle našej pohrebnej služby máte možnosť vybrať si kvetinovú výzdobu k pohrebu, či už sú to živé čačinové vence, viazané kytice alebo umelé kvety. Máme široký výber kvalitných, cenovo dostupných rakiev a doplnkov (tylové prikrývky, krížiky, tabule, urny…).

Prevozy zosnulých

Vykonávame prevozy zosnulých 24hod. denne v rámci Slovenska, z bytov, domov, nemocníc alebo sociálnych zariadení. Taktiež realizujeme prevozy zosnulých zo a do zahraničia aj s možnosťou vybavenia kompletnej úmrtnej dokumentácie v krajine, kde nastalo úmrtie.

Potrebné dokumenty k pohrebu

Na základe Vami podpísaného splnomocnenia Vám vybavíme všetky doklady potrebné k pohrebu. Na počkanie Vám vyhotovíme smútočné oznámenie – parte.

Zaobchádzanie s telom, obliekanie a úprava

Jednou z našich priorít je dôstojné zaobchádzanie s ľudským telom, príprava tela k pohrebu, jeho umytie, oblečenie a profesionálna úprava a vizáž.

Doplnkové informácie

Ponúkame

 • prevozy zosnulých zabezpečujeme špeciálne upraveným vozidlom
 • prevozy tuzemské a zahraničné
 • prevozy zosnulých z bytov, domov a nemocníc
 • dočasné uloženie zosnulých do vlastného chladiaceho zariadenia
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • vybavenie matričných dokladov
 • rakvy a ozdobné urny
 • zhotovenie smútočného oznámenia (parte) na počkanie
 • otvorenie, zatvorenie hrobky, zabezpečenie výkopu hrobu, asistencia pri pohrebe
 • vence, kytice a kvetinová výzdoba
 • sviečky, svietniky a kahance
 • poradenská činnosť, konzultácie
 • vybavenie pohrebných náležitostí aj u Vás doma
 • ďalšie služby podľa Vašich potrieb a požiadaviek