Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť: 112), ktorý kontaktuje následne obhliadajúceho lekára, ktorý vystaví „List o prehliadke mŕtveho“. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie v zákonnej lehote). Po vykonaní tejto prehliadky a v prípade, že nie je navrhnutá pitva, odporúčame zavolať Vami vybratú pohrebnú službu. Tá prepraví zosnulého do chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie pokiaľ neprebehne samotný pohreb. Ak je potrebné vykonať pitvu, lekár zavolá zmluvnú pohrebnú službu určenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a tá na náklady ÚDZS prevezie zosnulého na súdne lekárstvo, kde sa vykoná pitva. Po vykonaní pitvy si pozostalí majú právo vybrať podľa vlastného uváženia pohrebnú službu, ktorá bude zabezpečovať pohreb nebohého (nemusí to byť pohrebná služba, ktorá prenášala nebohého na pitvu – ako sa mylne veľakrát domnievajú pozostalí). Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 24 hodinách od času úmrtia, ak nebola nariadená pitva. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní pohrebu).

Naša pohrebná služba funguje NON-STOP a pokiaľ ste sa rozhodli pre naše služby, stačí zavolať na tel. čísla: 0940 41 01 01 , 0940 41 01 02.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaní personálom z nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí. V tom prípade stačí prísť do pohrebnej služby a dohodnúť všetky náležitosti o poslednej rozlúčke. Je potrebné doniesť aj oblečenie pre zosnulého. V našej firme zabezpečíme pre Vás všetky potrebné záležitosti k pohrebu, takže nemusíte vybavovať a riešiť ďalšie kroky na rôznych miestach.

Všetko potrebné zabezpečíme iba na jednom mieste – u nás.

Rada na záver…

Každá slušná firma, ktorá prevádzkuje pohrebníctvo, by sa mala vedieť postarať o všetky náležitosti spojené s vybavovaním pohrebu, aby pozostalí nemuseli obchádzať úrady a firmy. Pokiaľ prídete do firmy a nie sú ochotní, alebo schopní Vám vyjsť v ústrety, odporúčame nájsť iné pohrebníctvo. Pokiaľ sa rozhodnete pre našu pohrebnú službu Dominus, s.r.o., budeme sa Vám snažiť maximálne pomôcť splniť Vaše požiadavky a pevne veríme, že s našimi službami budete spokojní.

Sme k dispozícii 365 dní v roku a 24 hodín denne. V prípade potreby nás stačí zavolať na číslo 0940 41 01 01 alebo 0940 41 01 02

Doplnkové informácie

Rakvy

Ponúkame Vám široký sortiment rakiev. Od tých najlacnejších až po luxusné, z rôznych materiálov – bukasové, smrekové, dubové…, farieb a vzorov, vrátane čalúnenia.

Vence a kytice

Na vyjadrenie úcty k zosnulému ponúkame krásne vence a kytice rôznych tvarov a veľkostí, širokej škály vzorov, zo živých alebo umelých kvetov. Takisto na výzdobu rakiev máme k dispozícii niekoľko veľkých kytíc, prípadne vyrobíme kytice, alebo vence presne podľa Vašich požiadaviek.

Doplnky

Na rakvu môžete doplniť aj niektorý z krížikov, alebo symbolov, ktorých ponuka je takisto veľmi rôznorodá. Z doplnkového sortimentu ešte nemôžeme zabudnúť na rôzne šerpy a stuhy. Na výzdobu hrobu ponúkame veľa druhov kahančekov, sviečok a svietnikov. Pokiaľ pri poslednej rozlúčke sa pochováva do nového hrobu a nie je hotový pomník, môžete si vybrať niektorý z drevených krížov

Sme Vám k dispozícii

  • NONSTOP
  • 24 hodín denne, 365 dní v roku
  • mobil: 0940 41 01 01, 0940 41 01 02

Ponúkame

  • truhly v širokom sortimente
  • doplnky (krížiky, stuhy, atď.)
  • veľký výber vencov a kytíc
  • sakrálne predmety

Zabezpečujeme

  • prevozy zosnulých na území našej republiky i v zahraničí
  • obliekanie a úprava zosnulých
  • kompletné vybavenie pohrebných formalít